Galeria miejsca Opuszczone Radzieckie Lotnisko, Tomaszowo