Opuszczone gospodarstwo, kępa okrzewska

Comments

You need to be logged in, To add a new comment.
  • profile

     Karpington

    Nieaktywne, na miejscu są wybudowane nowe domy.