Częściowo opuszczona stacja kolejowa w dobrej koło limanowej

Description

Budynek przystanku kolejowego w Dobrej na linii kolejowej 104 Chabówka - Nowy Sącz. Stacja stanowi nielada gratkę dla pasjonatów kolejnictwa. Posiada ona zabytkowe semafory: kształtowe oraz wjazdowe z tarczami ostrzegawczymi,jak również naprężniki kolejowe. Na parterze znajduje sie gabinet dyżurnego ruchu, kasa i poczekalnia (nieużywane i zamknięte), natomiast na piętrze zamieszkane mieszkania komunalne. Miejsce raczej do obejrzenia z zewnatrz.

Comments

You need to be logged in, To add a new comment.
  • profile

     Michal J

    Nie warto specjalnie jechać miejsce do obejrzenia z zewnątrz