Czy eksploracja miejska jest legalna?


Urbex, czyli urban exploration od lat jest pasjÄ… wielu osób. PoszukujÄ… one opuszczonych i zapomnianych przez Å›wiat budynków, dokumentujÄ…c swoje wizyty w nich efektownymi zdjÄ™ciami. ZwiÄ™kszona popularność urbexu jest jednak kwestiÄ… ostatnich sezonów i można jÄ… tÅ‚umaczyć sukcesem, jakim w mediach spoÅ‚ecznoÅ›ciowych cieszÄ… siÄ™ publikowane fotografie. Prawdziwi pasjonaci urbexu sÄ… wrÄ™cz jej przeciwni, zarzucajÄ…c tÅ‚umom, które licznie odwiedzajÄ… opuszczone budynki, tunele czy kanaÅ‚y, beztroskÄ™ dziaÅ‚ania i niszczycielstwo. ZasadÄ… przyÅ›wiecajÄ…cÄ… eksploracji miejskiej od jej poczÄ…tku jest bowiem szacunek dla odwiedzanych miejsc i zachowanie ich w takiej postaci, w jakiej siÄ™ je zastaÅ‚o. PrzywÅ‚aszczanie przedmiotów znajdujÄ…cych siÄ™ na terenie obiektu czy zabieranie ze sobÄ… "pamiÄ…tek z podróży" jest zachowaniem piÄ™tnowanym i stawianym niemal na równi z wandalizmem. Jak odpowiednio siÄ™ przygotować do miejskiej eksploracji i jakie sÄ… kwestie zwiÄ…zane z legalnoÅ›ciÄ… takiego hobby?

 

Kwestie prawne dotyczÄ…ce zwiedzania opuszczonych miejsc


Nerwy i niepokój mogÄ… momentalnie zabrać nam caÅ‚Ä… satysfakcjÄ™ zwiÄ…zanÄ… ze zwiedzaniem opuszczonych domów, oÅ›rodków wypoczynkowych czy innych obiektów, jeÅ›li okaże siÄ™, że udajÄ…c siÄ™ na wyprawÄ™ zÅ‚amaliÅ›my prawo. Legalny urbex to dla wielu osób pojÄ™cia wykluczajÄ…ce siÄ™, co nie zmienia faktu, że przed wycieczkÄ… w nieznane warto upewnić siÄ™, czy dany obiekt jest czyjÄ…Å› wÅ‚asnoÅ›ciÄ… i co może nam grozić za ewentualne wkroczenie na teren prywatny. W przypadku Polski, amatorzy urbexu mogÄ… zostać oskarżeni o naruszenie miru domowego, zgodnie z art. 193 Kodeksu Karnego (Dz.U.2018.0.1600 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.). Zgodnie z nim osoba, która wdarÅ‚a siÄ™ na teren prywatny, może w konsekwencji zostać obciążona grzywnÄ…, karÄ… ograniczenia wolnoÅ›ci lub nawet karÄ… pozbawienia wolnoÅ›ci na rok.

 

DecydujÄ…c siÄ™ na zwiedzanie opuszczonych obiektów, upewnijmy siÄ™, czy nie sÄ… one ogrodzone i oznakowane zakazami wstÄ™pu lub pilnowane przez strażników. Tylko w takim przypadku można mówić o niepopeÅ‚nieniu przestÄ™pstwa.

Inaczej wyglÄ…dajÄ… kwestie prawne zwiÄ…zane z eksplorowaniem opuszczonych miejsc za granicÄ…. Każdy kraj ma swoje przepisy prawne, których zÅ‚amanie może grozić innymi konsekwencjami. JeÅ›li wiÄ™c zachwyciÅ‚y nas w internecie zdjÄ™cia z opuszczonych i zrujnowanych budynków znajdujÄ…cych siÄ™ na terenie innego paÅ„stwa i planujemy odwiedzić je na wÅ‚asnÄ… rÄ™kÄ™, sprawdźmy dokÅ‚adnie, jakie przepisy prawne sÄ… zwiÄ…zane w danym kraju z wejÅ›ciem na teren prywatny.

 

Bezpieczny urbex


Osoby rozpoczynajÄ…ce swojÄ… przygodÄ™ z urban exploration powinny być także w peÅ‚ni Å›wiadome faktu, że czÄ™sto nie wiąże siÄ™ on z beztroskÄ… i komfortowÄ… wycieczkÄ…. W starych budynkach, tunelach i innych miejscach mogÄ… kryć siÄ™ rozmaite niebezpieczeÅ„stwa, których nie zobaczymy na efektownych zdjÄ™ciach. WybierajÄ…c siÄ™ na pierwszÄ… takÄ… wyprawÄ™, przede wszystkim nie udajemy siÄ™ na niÄ… samodzielnie. Jeżeli jednak nie znajdziemy odpowiedniego towarzystwa do wspólnych wypraw i planujemy podróż w pojedynkÄ™, dobrze jest dać wczeÅ›niej znać komukolwiek o celu naszej eksploracji, aby w razie wypadku i braku kontaktu można byÅ‚o nas zlokalizować. Istotne bÄ™dzie także zabranie ze sobÄ… praktycznego wyposażenia minimalizujÄ…cego nieco niebezpieczeÅ„stwa: latarki, naÅ‚adowanej komórki, GPS-a i scyzoryka. Przydatne mogÄ… siÄ™ okazać nawet Å›rodki obrony wÅ‚asnej - w opuszczonych miejscach możemy natknąć siÄ™ bowiem na osoby bezdomne, które niekoniecznie mogÄ… być do nas przyjaźnie nastawione. Istotna jest także kwestia odpowiedniego ubrania. Powinno siÄ™ stawiać na odzież wygodnÄ…, wodoodpornÄ… i wytrzymaÅ‚Ä… na otarcia czy zabrudzenia. Podobnego kryterium warto siÄ™ trzymać przy doborze obuwia. Warto również zaopatrzyć siÄ™ w rÄ™kawiczki, które mogÄ… okazać siÄ™ przydatne w trakcie wspinaczki po Å›cianach czy stromych powierzchniach. PamiÄ™tajmy także, aby w sytuacji kryzysowej trzeźwo i racjonalnie oceniać ewentualne ryzyko. Efektowne zdjÄ™cia czy opowieÅ›ci nie sÄ… warte zagrożenia wÅ‚asnego zdrowia.

Komentarze

Musisz być zalogowany, aby dodać nowy komentarz.